Zapewniamy kompleksową opiekę informatyczną dla firm oraz instytucji, w ramach której przeprowadzany jest wstępny audyt istniejącej infrastruktury.