Kazimierz Kosydor usługi IT
MarKazHil
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320,
50-020 Wrocław, Polska
+48 800 003 112

Fax: +48 71 707 02 91
E-Mail: info@markazhil.com
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław

Forma prawna

Indywidualna działalność gospodarcza
Firma: Kazimierz Kosydor usługi IT
Nazwa skrócona: MarKazHil

NIP: 8982277189
REGON: 521970229

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Kazimierz Kosydor
E-mail: rodo@markazhil.com

Objaśnienia do Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu (AGG)

Aby ułatwić czytanie, nie zastosowano sformułowań związanych z płcią, takich jak mężczyzna / kobieta. Taka terminologia w naturalny sposób odnosi się do wszystkich płci w duchu równego traktowania.

Źródła obrazów